Talentové zkoušky

Žáky do PHV(PS) přijímáme společně s nástupem do první třídy základní školy.

Pro předškolní děti máme k dispozici pouze Hudebně pohybovou přípravu (HUPP).

Termíny talentových zkoušekHUPP (Hudebně pohybová příprava) – pro předškolní děti (přízemí, místnost 1008)


Hudební obor (přízemí, místnost 1001)


Taneční obor (přízemí, místnost 1008)


Výtvarný obor (pozor změna)


Literárně – dramatický obor (první patro, místnost 2035)Doplňující průzkum do všech oborů

  • čtvrtek 7.9.2017 16:00 – 17:00
     

Zde Vám předkládáme k nahlédnutí užitečné informace - Manuál pro rodiče >>>
 

Požadavky k talentovým zkouškám (dle jednotlivých oborů):

Hudební obor:

  • Rytmické cítění: vytleskat reprodukovaně rytmické cvičení
  • Hudební paměť: v duchu si zapamatovat krátký zahraný úryvek a zazpívat jej
  • Hudební sluch: zpěv lidové písničky (např. Kočka leze dírou)
  • Hudební představivost: poznat a reprodukovat zahraný tón

 

Výtvarný obor:

Zájemci o studium se dostaví do ateliéru VO se souborem 5-10 domácích výtvarných prací dle vlastního výběru, které nevznikly ve škole, pod vedením pedagoga.
Na místě pak kreslí studijní kresbu (starší žáci- zátiší, busta atd.), nebo zpracovávají dané téma (mladší žáci - zážitek z prázdnin, ZOO a pod).

 

Literárně-dramatický obor:

  • přednes krátkého textu (poezie, próza, monolog)
  • pantomima dle zadání (činnost, věc)
  • krátká improvizace na dané téma (obvykle s některým z přítomných žáků LDO)

 

Taneční obor:

V průběhu talentových zkoušek sledujeme u dětí jejich taneční projev, hudební a rytmické cítění, pružnost, ohebnost a držení těla.
Děti se na talentové zkoušky dostaví v cvičebním úboru (tričko, legíny).