Rozvrhy hromadných předmětů

Hudební nauka 2019/2020 (dveře č. 1002)

zapis do HN je možný pouze osobně před učebnou v září. Žáci, kteří chodili do tříd 1., 1.vmA, 1.vmB a 1.vs se v přípravném týdnu zapíší do některé ze tříd 2.A, B, C nebo D

  13.50

14.35
14.40

15.25
15.35

16.20
16.25

17.10
17.15

18.00
 

pondělí

1.

3.A

4.A

5.A

-

 

úterý

1.vm

2.A

3.B

4.B

KS 1

 

středa

2.B

3.C

4.C

-

-

 

čtvrtek

2.C

PS-(PHV)

1.vs

5.B

5.C

 

pátek

2.D

3.D

-

KS 2

-

 

Charvátová: PS (PHV)
Salák:  1., 1.vm., 3.A, 4.A,
Vybíralová: 1.vs., 2.C, 2.D, 3.D, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, KS 1 a KS 2 (Klavírní seminář)
Zemanová: 2.A, 2.B, 3.B, 3.C


Sbory, soubory a orchestry 2019/2020

DPS RADOST

pondělí

15,35 – 16,20

1001

Sobotka

DPS GAUDIUM

pondělí

16.25 – 18.00

1001

Sobotka, Salák

HUPP

úterý, čtvrtek

13.00 – 13.45

1005

Hedejová, Zahálková

FOUKANDO

čtvrtek

15.35 – 16.20

2026

Slavíková, Hedejová

TUTTI

pátek

16.25 – 18.00

2026

Nosek, Šimonová, Slavíková

KYTAROVÝ SOUBOR

čtvrtek

16.25 – 18.00

1001

Podškubka, Rosický

CVRČCI

úterý

15.35 – 16.20

2026

Vysloužilová, Michálková

KOMORNÍ ORCH.

středa

15.35 – 17.10

2026

Nosek, MIchálková

SYMFONICKÝ ORCH.

pondělí

16.25 – 18.00

2026

Nosek, Michálková, Charvátová

BIG BAND

čtvrtek

17.15 - 18.45

2026

Veselý

AKORDEONOVÝ SOUBOR

pátek

14.40 – 15.25

3068

Hofbauerová