ZUŠ Jihlava

21.9. Dechový orchestr TUTTI skvěle reprezentovalo Město Jihlava a Kraj Vysočina na 4. Mezinárodním festivalu Golden Sardana ve Španělském Lloret de Mar

 • II. prize Exellent Golden diploma v kategorii Concert
 • Special prize pro solový výkon Jana Fuchse na xylofon

4.9. Žesťové kvinteto v Senátu Parlamentu ČR reprezentovalo ZUŠ Jihlava na koncertě K 30. výročí Sametové revoluce

 

2.9.2019 Začátek školního roku 2019/2020

 

29.6. - 1.9. Letní prázdniny

 

27.4.2019 Dětská scéna 2019 - Krajské kolo postupové přehlídky dětského divadla v Brně

 • Dramatická ondatra ZUŠ Jihlava (M. Kolář) -doporučení pro postup do celostátního kola  a ocenění za inscenační práci s tématem

Gratulujeme!!!

25. - 28.4.2019 Ústřední kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů Liberec

 • TRIO KPZ (L. Hedejová, A. Veselý, E. Fišerová) v IV. kat. - 1. cena
 • Žesťové kvinteto ZUŠ Jihlava (K. Brož) v III. kat. - 1. cena 
 • TUBUS ZUŠ Jihlava (J. Nosek) v IV. kat. - 1. cena 
 • TRP -TRB ZUŠ Jihlava (J. Nosek) v V. kat. - 1. cena 
 • Saxofonové kvarteto (A. Veselý) v IV. kat. - 2. cena
 • Hornové trio ZUŠ Jihlava (J. Molvová) v III kat. - 2. cena 
 • Kvarteto zobcových fléten (D. Slavíková) v III. kat. - 3. cena 

Gratulujeme!!!

24.4.2019 Krajská přehlídka dětského divadla v Třebíči

 • Hrozný Š (M. Kolář) - návrh na postup do národní přehlídky
 • Tousty z housek (M. Kolář) - čestné uznání za autorskou tvorbu

Gratulujeme!!!

18.4. - 22.4. jsou Velikonoční prázdniny

12. - 13.4. PER QUATTRO MANI XIII. ročník Praha

 • Martin Zach a Jan Molva (E. Fišerová) v II. kat. - 2. cena
 • Klára Piňosová a Kateřina Čermáková (H. Doležalová, E. Fišerová) v III. kat. - 2. cena
 • Ráchel Misařová a Šárka Misařová (E. Fišerová) v I. kat. - 3. cena
 • Magdaléna Plucarová a Magda Vítová (E. Fišerová) v I. kat. - 3. cena

Gratulujeme!!!

10.4. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů v Jihlavě

 • Trio (D. Slavíková, M. Charvátová, E. Fišerová) v 4/IV. kat. - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • Smyčcové kvarteto ZUŠ Havlíčkův Brod a ZUŠ Jihlava (P. Mašláň, M. Charvátová) v 3/III. kat. - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • Smyčcové kvarteto ZUŠ Jihlava (H. Vysloužilová) v 3/IV. kat. - 1. cena
 • Kvarteto ZUŠ Jihlava (H. Vysloužilová, M. Michálková, M. Charvátová, H. Doležalová) v 4/III. kat. - 1. cena

Gratulujeme!!!

7.4. Krajské kolo přehlídky scénického tance v Českých Budějovicích

 • Prima Donna (D. Zahálková) - ocenění za lehkost v interpretaci a návrh na postup do celostátní přehlídky
 • Klíče a a jejich tajemství (D. Zahálková) - ocenění za jevištní zpracování námětu
 • Očka z řetězu Jakuba Vodrala (D. Zahálková) - ocenění za odvahu využít divadelní a výtvartné prostředky
 • Chvění (H. Zudová) - ocenění za pohybovou a jevištní vyspělost
 • Portasie (D. Zahálková) - ocenění za pohybovou dynamiku

Gratulujeme!!!

6.4. Krajské kolo v soutěžní přehlídce v kolektivním projevu LDO v Jihlavě DIVOUS 2019

 • Dramatická ondatra ZUŠ Jihlava (M. Kolář) v IV. kat. -zlaté pásmo s postupem do ústředního kola
 • Skandální surikatastrofická společnost ZUŠ Jihlava (M. Kolář) v IV. kat. - zlaté pásmo

Gratulujeme!!!

29.3. Krajské kolo soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu v Třebíči

 • DPS Radost (P. Sobotka) v kat. B1 - 2. cena

Gratulujeme!!!

27.3. Krajské kolo ve hře na akordeon ve Velkém Meziříčí

 • Miroslav Dvořák (M. Hofbauerová) v 0. kat. - 1. cena
 • Miloslav Dvořák (M. Hofbauerová) v II. kat. - 1. cena
 • Antonín Zajíček (M. Hofbauerová) v I. kat. - 2. cena

Gratulujeme!!!

21.3. Docela malý festival Jihlava 2019

 • Hrozný Š ZUŠ Jihlava (M. Kolář) - přmý postup do krajského kola v Třebíči
 • Tousty z housek ZUŠ Jihlava (M. Kolář) - přmý postup do krajského kola v Třebíči
 • Dramatická Ondatra ZUŠ Jihlava (M. Kolář) - přmý postup do krajského kola v Třebíči
 • Skandální Surikatastrofická společnost ZUŠ Jihlava (M. Kolář) - ocenění za věrohodné uchopení teenagerského tématu
 • Kryštof Štěpán (M. Kolář) - ocenění za obdivuhodný herecký výkon

Gratulujeme!!!

21.3. Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů v Havlíčkově Brodě

 • Saxofonové kvarteto (A. Veselý) v IV. kat. - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • TRIO KPZ (L. Hedejová, A. Veselý, E. Fišerová) v IV. kat. - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • Kvarteto zobcových fléten (D. Slavíková) v III. kat. - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • Žesťové kvinteto ZUŠ Jihlava (K. Brož) v III. kat. - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • Hornové trio ZUŠ Jihlava (J. Molvová) v III kat. - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • TUBUS ZUŠ Jihlava (J. Nosek) v IV. kat. - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • TRP -TRB ZUŠ Jihlava (J. Nosek) v V. kat. - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • Trio ZUŠ Jihlava (D. Slavíková, E. Fišerová) v III. kat. - 1. cena
 • Trio zobcových fléten (Š. Šimonová) v II. kat. - 1. cena
 • Kvarteto zobcových fléten (L. Hedejová) v III. kat. - 1. cena
 • Hobojové trio (Š. Šimonová) v III. kat. - 2. cena 

Gratulujeme!!!

14. - 16.3. JID 20-19

 • Čupakábra ZUŠ Jihlava (M. Kolář) - doporučení na  národní přehlídku Mladá scéna Ústí nad Orlicí

Gratulujeme!!!

4.3. - 8.3. Jarní prázdniny

27.2. Okresní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů v Jihlavě

 • Hobojové trio (Š. Šimonová) v III. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Saxofonové kvarteto (A. Veselý) v IV. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Trio ZUŠ Jihlava (D. Slavíková, E. Fišerová) v III. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • TRIO KPZ (L. Hedejová, A. Veselý, E. Fišerová) v IV. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Trio zobcových fléten (Š. Šimonová) v II. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Kvarteto zobcových fléten (D. Slavíková) v III. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Kvarteto zobcových fléten (L. Hedejová) v III. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Žesťové kvinteto ZUŠ Jihlava (K. Brož) v III. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Hornové trio ZUŠ Jihlava (J. Molvová) v III kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • TUBUS ZUŠ Jihlava (J. Nosek) v IV. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • TRP -TRB ZUŠ Jihlava (J. Nosek) v V. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Trio zobcových fléten (L. Hedejová) v II. kat. - 2. cena

Gratulujeme!!!

26.2. Okresní kolo ve hře na akordeon včetně komrní a souborové hry

 • Miroslav Dvořák (M. Hofbauerová) v 0. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Antonín Zajíček (M. Hofbauerová) v I. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo
 • Miloslav Dvořák (M. Hofbauerová) v II. kat. - 1. cena s postupem do krajského kolo

Gratulujeme!!!

9.2. Violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2019

 • Anna Čermáková (M. Charvátová) v V. kat. - 2.cena

Gratulujeme!!!

6.2. Koncert učitelů - tentokráte určený jako benefice pro Sdílení o.p.s. z Telče. Dar 4.400,- Kč předán zástupcům Sdílení přímo na koncertě.

24.1. - 26.1. proběhlo soustředění smyčcového orchestru v Chaloupkách u Kněžic s panem dirigentem MKO Richardem Kružíkem

11.1. - 12.1. Soustředění DPS Gaudium a Telčísel na Chaloupkách - chystáme se na Legendu o sv. Dorotě

8.1. Tříkrálový koncert - výtěžek 16.719,- Kč pro Tříkrálovou sbírku Charity ČR. Děkujeme všem štědrým dárcům.

4.1. GOODY MODDY na plese

Vítejte v novém roce 2019

19.12. Vánoční koncert ZUŠ Jihlava - na benefici pro Davídka se vybralo na dobrovolném vstupném 6.050 Kč

18.10 Inaugurace rektora VŠPJ - Žesťový kvartet zajistil hudební doprovod pro tento slavnostní akt

12.10. GOODY MOODY spolu s Tanečním oborem na tančírně v Jihlavě

21. - 23.9. MEN art

Maxim Velčovský si vybral do své skupiny našeho žáka Ondřeje Fiedlera, který se společně s paní učitelkou Ditou Novákovou zůčastnili prvního setkání v Praze.

12.9.

Únie rodičů v 18 hod. (Koncertní sál) - všichni rodiče jsou srdečně zváni

7.9.

Choreografie Úzkost (ped. vedení Hana Zudová) - postoupila na celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých do Jablonce nad Nisou (25. - 28.10.2018)

Choreografie Úzkost (ped. vedení Hana Zudová) - zároveň postoupila na mezinárodní taneční festival Siraex 2019

Gratulujeme!!!

 

Vítejte ve školním roce 2018/2019

POZOR změna !!!

Doplňující průzkum do všech oborů ve čtvrtek 6.9.2018 v 16 (původně v 16:30) - 17h

 

Domluva rozvrhu: 3.9. - 5.9.

pondělí 9 - 11.30h   13 - 17h

úterý                         13 - 17h

středa                       13 - 17h

čtvrtek 6.9. - zahájení individuální výuky v hudebním oboru

pondělí 10.9. zahájení skupinové výuky (Taneční, Výtarný a Literárně - Dramatický obor + hudební nauka a soubory)

 

 

 

Školní rok 2017/2018

24.5. ZUŠ OPEN na naší škole - více zde >>> Přijďte si k nám užít celostátní happening.

30.4. a 7.5. - Ředitelské volno - výuka není

26.2. - 2.3. - Probíhají Jarní prázdniny.

2.2.2018 Pololetní prázdniny

Na Tříkrálovém koncertě se vybralo pro Tříkrálovou sbírku Charity ČR 14.528 Kč  - druhá nejnaplněnější pokladnička z Jihlavy. Díky všem štědrým dárcům.

Na Vánočním koncertě se vybralo 27.800 Kč - všem štědrým dárcúm děkujeme.

 

28.11. - 6.1.2018  - Skrývání a odkrývání - Vánoční výstava žáků Výtvarného oboru v Městské knihovně Jihlava

Dne 29.11. zemřel náš kolega, muzikant a hlavně pedagog s velkým srdcem

                                       Walter Hofbauer

Rozloučíme se s ním 5.12. v 15hod. v kostele sv. Martina v Třešti. 

Jeho jméno navždy zůstane zapsáno v historii školy.

 

6.10. Ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR

Jednotlivé plošné a prostorové práce, II. kat.

Gratulujeme !!!

5.10. Krajská umělecká rada v 9.30 v ZUŠ Jihlava

29.9. - Výuka probíhá ve všech oborech

28.9. - Státní svátek

 

 

Šk. rok 2016/2017

13.6. Dětská scéna SVITAVY 2017

 • soubor Dramatická ondatra  za představení Deset tisíc mil pod mořem (Kolář M.) - doporučení na Jiráskův Hronov

Gratulujeme !!!

10.6. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře jazzových a ostatních orchestrů Litvínov

 • Big band ZUŠ Jihlava kat. C1 - zlaté pásmo

Gratulujeme !!!

3.6. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2017

 • TUTTI - Dechový orchestr ZUŠ Jihlava (vyšší třída) - zlaté pásmo

Gratulujeme !!!

26.5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře dechových orchestrů Letovice

 • TUTTI - Dechový orchestr ZUŠ Jihlava (II b kat.) - zlaté pásmo

Gratulujeme !!!

11. - 14.5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (Liberec)

Gratulujeme !!!

28.4. Soutěžní přehlídka výtvarného oboru (Krajské kolo, Žďár nad Sázavou)

 Jednotlivé plošné a prostorové práce - I. kat.

Jednotlivé plošné a prostorové práce - II. kat.

Jednotlivé plošné a prostorové práce - III. kat.

Výsledky přípravy na vyšší umělecké školy - III. kat.

Řady výtvarných prací a výtvarné projekty IV kat.

Fotografická tvorba II. kat.

Fotografická tvorba III. kat.

Výtvarné akce - II. kat.

 • Od věků do věků - Pra věk - Růžičková, Samek, Rokosová, Valenová (Kazdová Z., Zahálková D., Kremlička I.) - Bronzové pásmo

Výtvarné akce - III. kat.

 • Betlém - Válalová, Mončeková, Švecová, Večerníková, Fialová, Jakoubková (Nováková D., Kazdová Z. , Moravcová S.) - Bronzové pásmo

Gratulujeme !!!

20.4. Krajská přehlídka dětského divadla Třebíč 2017

Gratulujeme !!!

20. - 23.4. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

 • Šárka Misařová (Fišerová E.) 0. kat. - Čestné uznání II. stupně
 • Kateřina Zachová (Fišerová E.) VI. kat. - Čestné uznání I. stupně

Gratulujeme !!!

6.4. Krajské kolo soutěže dechových orchestrů, jazzových souborů a ostatních orchestrů (Pelhřimov)

 • TUTTI - Dechový orchestr ZUŠ Jihlava (Nosek J.) - 1. cena s postupem do ústředního kola
 • TUTTI . Dechový orchestr ZUŠ Jihlava - zvláštní ocenění pro bubenickou sekci za mimořádný interpretační výkon
 • Big band ZUŠ Jihlava (Nosek J., Veselý A., Vondrák L., Vavrda V.) -  1. cena s postupem do ústředního kola

Gratulujeme !!!

5.4. Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólové a komorní hře na kytaru (Havlíčkúv Brod)

 • Výsledková listina zde >>>
 • Machovcová Jůlie (Podškubka K.) II. kat.  - 2. cena
 • Veselý Tomáš (Rosický F.) V. kat. - 2. cena

Gratulujeme !!!

4.4. Krajská scéna dětských skupin scénického tance Ústí nad Orlicí (Roškotovo divadlo)

Gratulujeme !!!

28.3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

 • Výsledková listina zde >>>
 • Klára Lukšů (Vysloužilová H.) 0. kat. - 1. cena
 • Zuzana Plassová (Finsterlová L.) III. kat. - 2. cena
 • Zuzana Dubová (Charvátová M.) IV. kat. - 1. cena s návrhem na postup do Ústředního kola
 • Vojtěch Munduch (Vysloužilová H.) V. kat. - 1. cena
 • Julie Grabowská (Vysloužilová H.) VI. kat. - 2. cena
 • Anna Čermáková (Charvátová M.) VI. kat. - 1. cena s postupem do Ústředního kola
 • Pavlína Pulicarová (Michková H.) VII. kat. - 2. cena
 • Ocenění za vynikající pedagogickou práci pro Martinu Charvátovou

Gratulujeme !!!

23.3. Docela malý festival 22. ročník - přehlídka a okresní soutěž divadelních souborů

Gratulujeme !!!

18.3. JID 20-17

Gratulujeme !!!

17.3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

 • Výsledková listina zde >>>
 • Šárka Misařová (Fišerová E.) 0. kat. - 1. cena s postupem do Ústředního kola
 • Hana Molvová (Fišerová E.) 0. kat. - 2. cena
 • Ester Fuxová (Doležalová H.) I. kat. - 2. cena
 • Jan Molva (Fišerová E.) II. kat. - 1. cena s návrhem na postup do Ústředního kola
 • Lenka Pfeiferová (Doležalová H.) II. kat. - 2. cena
 • Martin Zach (Fišerová E.) II. kat. - 2. cena
 • Kateřina Čermáková (Fišerová E.) III. kat. - 2. cena
 • Klára Ema Piňosová (Doležalová H.) IV. kat. - 2. cena
 • Kateřina Zachová (Fišerová E.) VI. kat. - 1. cena s postupem do Ústředního kola
 • Klára Zachová (Fišerová E.) VII. kat. - 2. cena

Gratulujeme !!!

8.3. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

 • Výsledková listina zde >>>
 • Klára Lukšů (Vysloužilová H.) 0. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Amálie Havlíková (Mrázek J.) II. kat. - 2. cena
 • Zuzana Plassová (Finsterlová L.) III. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Kateřina Pekárková (Vohlídalová N.) IV. kat. - 2. cena
 • Zuzana Dubová (Charvátová M.) IV. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Vojtěch Munduch (Vysloužilová H.) V. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Šnýdrová Amálie (Vohlídalová N.) V. kat. - 2. cena
 • Julie Grabowská (Vysloužilová H.) VI. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Dubová Jolana (Mrázek J.) VI. kat. - 2. cena
 • Anna Čermáková (Charvátová M.) VI. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Pavlína Pulicarová (Michková H.) VII. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Vojtěch Molva (Mrázek J.) VII. kat. - 2. cena
 • Petr Kolář (Zemanová M.) VIII. kat. - 2. cena

Gratulujeme!!!

16.2. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

 • Výsledková listina zde >>>
 • Misařová Šárka (Fišerová E.) 0. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Molvová Hana (Fišeková E.) 0. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Fuxová Ester (Doležalová H.) I. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Molva Jan (Fišeková E.) II. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Zach Martin (Fišeková E.) II. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Pfeiferová Lenka (Doležalová H.) II. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Lebrušková Anna (Doležalová H.) II. kat. - 2. cena
 • Kouba Matyáš (Doležalová H.) II. kat. - 2. cena
 • Heltzelová Beata (Doležalová H.) II. kat. - 2. cena
 • Čermáková Kateřina (Fišerová E.) III. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Smolíková Barbora (Holoubková B.) III. kat. - 1. cena
 • Batoušková Anna (Majerová M.) III. kat. -2. cena
 • Piňosová Klára Ema (Doležalová H.) IV. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Kettnerová Kateřina (Fišerová E.) IV. kat. - 1.cena
 • Traganová Veronika (Holoubková B.) V. kat. - 2. cena
 • Zachová Kateřina (Fišerová E.) VI. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Zachová Klára (Fišerová E.) VII. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola

Gratulujeme!!!

15.2. Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólové a komorní hře na kytaru

 • Výsledková listina zde >>>
 • Machovcová Jůlie (Podškubka K.) II. kat.  - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Řezníčková Ema (Rosický F.) II. kat. - 2.cena
 • Havlík Matěj (Rosický F.) IV. kat. - 2. cena
 • Plassová Simona (Vondrák L.) IV. kat. - 2.cena
 • Veselý Tomáš (Rosický F.) V. kat. - 1. cena s postupem do Krajského kola
 • Pavlíček Tomáš, Štefková Denisa (Rosický F.) III. kat. - 1. cena
 • Peštálová Lucie, Šebestová Veronika (Vondrák L.) III. kat. - 1. cena

Gratulujeme !!!

10.2. Na koncertě absolventů a učitelů se vybralo 7419 Kč. 

7.2. Na tříkrálovém koncertě se vybralo 8.965,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

3.2. Pololetní prázdniny

23.12. Všem žákům a rodičům přejeme příjemné Vánoční prázdniny  a vše dobré v novém roce.

Nástup do školy je 3.1.2017 (úterý)

1.12. Naše škola je zapojena do happeningu ZUŠ Open 2017 - více na www.zusopen.cz (celkem je zapojeno 338 ZUŠ z celé České republiky)

25.11. Přidáváme další představení Příběh Gerdy a Káje (Vánoční představení tanečního oboru) více zde >>>

22.11. Vstupenky na přestavení tanečního oboru (6.12.) v Horackém divadle jsou již vyprodány

15.11. Jedenáct našich žáků bylo vybráno pro projekt AZUŠ a České filharmonie (Koncert se uskuteční v Rudolfinu 4.6.2017)

12.10. - Okresní umělecká rada v 9 hod., (soutěže ve školním roce 2016/2017)

6.10. - Krajská umělecká rada v 9.30 hod., Koncertní sál ZUŠ Jihlava (soutěže ve školním roce 2016/2017)

 

 

 

Přihláška ke studiu >>>