Nepřítomnost pedagogů

  

 

  Josef Mrázek           od 2. 10. 2018                od 1. listopadu 2018 je zajištěna výuka jinými vyučujícími

    

  Antonín Veselý        od 5. 11. 2018