Nepřítomnost pedagogů

Walter Hofbauer   od 29. 9. 2016 - náhradní výuka je zajištěna