Koncerty a vystoupení, výstavy, představení

9.9. Den otevřených památek (v budově naší školy 9 - 11 hod.)

21.9. Zahajovací koncert v DKO v 18 hod.