Organizace školního roku

Organizace šk. roku 2017-2018

Prázdniny a dny volna:
28.9.2017 (čtvrtek) –                        Státní svátek
26. – 27.10.2017 (čtvrtek - pátek) - Podzimní prázdniny
17.11.2017 (pátek) –                        Státní svátek
23.12.2017 – 2.1.2018 -                  Vánoční prázdniny
2.2.2018 (pátek) -                            Pololetní prázdniny
26.2. – 4.3.2018 (pondělí  - pátek) -  Jarní prázdniny
29.3. – 2.4.2017 (čtvrtek – pondělí) - Velikonoční prázdniny
1.5 a 8.5.2018 (úterý) -                     Státní svátky
2.7. – 31.8.2018 –                             Letní prázdniny

Koncerty a vystoupení:
21.9.2017 – Zahajovací koncert
20.12.2017 – Vánoční koncert
5.1.2018 – Tříkrálový koncert
7.2.2018 – Koncert učitelů a absolventů

5.4.2018 – vernisáž VO
6.4.2018 – Dvojpremiera
11.4. a 18.4.2018 – Absolventské koncerty
25.4.2018 – Slavnostní koncert
16.5.2018 – Koncert rodin
25.5.2018 – Taneční setkání

24.5.2018 - OPEN ZUŠ
6.6.2018 - … a šmytec! – Závěrečný koncert

Postupové zkoušky:
11. – 13.6.2018 Postupové, komisionální a závěrečné zkoušky