Umělecká rada

Hana Zudová – předsedkyně (taneční obor)
Eva Fišerová – místopředsedkyně (klavírní oddělení)
Martin Kolář – literárně – dramatický obor
Martina Charvátová –smyčcové oddělení
Dita Nováková – výtvarný obor
Dana Slavíková – dechové oddělení
Karel Podškubka – kytarové oddělení

 

Příští konání UR
4.9. 2019
ve 12.15 v LDO (2035)