Umělecká rada

Hana Zudová – předsedkyně (taneční obor)
Eva Fišerová – místopředsedkyně (klavírní oddělení)
Martin Kolář – literárně – dramatický obor
Martina Charvátová –smyčcové oddělení
Dita Nováková – výtvarný obor
Dana Slavíková – dechové oddělení
Karel Podškubka – kytarové oddělení

 

Příští konání UR
6.9. 2017
12:30 hod ve třídě 2035 (LDO)

Zápis minulých UR