Měsíční plán

   

PLÁN NA ČERVEN 2018

 

1.-2. 6.   Ústřední kolo soutěžní přehlídky TO v Uherské Hradišti (H. Zudová)

1. 6.       Koncert sborů ZUŠ Jihlava a flétnového souboru Foukando, Gotická síň 17 hod.

2. 6.       Vystoupení TO v Divadle Barka Brno (zajistí D. Zahálková)

2. 6.       Vystoupení saxofonového kvarteta Rohozná v 17 hod. (zajistí A. Veselý)

5. 6.       Třídní předehrávka paní uč. P. Vybíralové 16.30 na č. 1001.

5. 6.       Třídní předehrávka p. uč. K. Petrovičové Hala ZUŠ v 17 hod.

6. 6.       Umělecká rada 12.15 v LDO

6. 6.       A ŠMYTEC! – Závěrečný koncert v Dělnickém domě v 18 hod.

7. 6.       ÚUR Praha (A. Veselý a J. Nosek)

7. 6.       Festivalový koncert GM Gotická síň, v 19 hod, vystoupí Klára a Kateřina Zachovy

8. 6.       Třídní předehrávka p. uč. Vondráka Hala ZUŠ v 16 hod.

11.- 13. 6. Postupové zkoušky

11. 6.     Třídní předehrávka p. uč. H. Tröstla v 17 hod. Hala ZUŠ

12. 6.     Porada vedení 9.30 hod.

12. 6.     Koncert zobcových fléten na č. 1 v 17 hod.

12. 6.     Třídní předehrávka p. uč. M. Zemanové a M. Hamerníka Hala ZUŠ v 18 hod.

13. 6.      Pedagogická rada 9.30 na 1002

13. 6.      Vystoupení pro Klub seniorů Gotická síň 16 hod. (zajistí D. Fučíková)

13. 6.      Třídní předehrávka p. uč. L. Hedejové Hala ZUŠ 17.30 hod.

14.-15. 6. Seminář Medličky D. Fučíková

14. 6.      Třídní předehrávka p. uč. J. Maška Hala ZUŠ 17 hod.

14. 6.      Třídní předehrávka p. uč. J. Koudelkové na č. 1001 v 18 hod.

14. 6.      Festivalový koncert GM Gotická síň v 19 hod. vystoupí Fr. Křepela – klarinet

16. 6.      Charitativní vystoupení „ Každý krok pomáhá“ (zajistí D. Slavíková)

17. 6.      Koncert k výročí 10. let založení DPS „Telččísel“ Telč 13-19 hod.

18. 6.      Zkouška orchestru pod vedením M. Štilce Hala ZUŠ

18. 6.      Třídní předehrávka p. uč. K. Podškubky Hala ZUŠ v 18 hod.

19. 6.      Pasování prvňáčků MŠ Stoupy v 15.30 hod.

20. 6.      ÚUR Praha D. Fučíková

21. 6.      Zkouška v kostele Povýšení sv. Kříže 13.30 na „Českou píseň“

21. 6.      Třídní předehrávka p. uč. H. Němcové Hala ZUŠ v 17 hod.

21. 6.      Festival GM Koncert k výročí Československé republiky 18. hod Park GM

22. 6.      Odevzdání povinné dokumentace

22. 6.   Školní akademie Luka nad Jihlavou (zajistí Vysloužilovi) v 9.30 a 17 hod.

28. 6.   Zborná v 17 hod.

29. 6.  Vysvědčení

 

Vedení školy přeje všem krásné zasloužené a pohodové prázdniny a hlavně šťastný návrat ze všech prázdninových cest.