Měsíční plán

PLÁN NA ČERVEN 2017

 

31. 5.-4. 6. Soustředění žáků - Česká filharmonie a AZUŠ Praha (A. Veselý,

           M. Zemanová)

1. 6.   Třídní předehrávka p. uč. H. Němcové Hala ZUŠ 17.00 hod.

3. 6.   TUTTI Ostrava – Mezinárodní soutěž dechových orchestrů (J. Nosek)

4. 6.   Koncert ČF a AZUŠ  Rudolfínum Praha 19.30 hod. – řídí Jiří Bělohlávek

5. 6.   Zkouška „Valtice“ 18.00 hod. Hala ZUŠ

6. 6.   Umělecká rada v 10.00 hod. LDO

6. 6.   Třídní předehrávka p. uč. Š. Šimonová Hala v 18.00 hod.

7. 6.   Třídní předehrávka p. uč. D. Slavíková č. 1 v 17.00 hod.

8. 6.   Třídní předehrávka p. uč. N. Vohlídalová č. 1 v 16.30 hod.

8. 6.   Zkouška Valtice 18.00 hod. Hala ZUŠ

8. 6.   Vernisáž OGV zajistí (K. Podškubka a M. Michálková)

9. 6.   Třídní předehrávka p. uč. M. Majerová Hala v 17.00 hod.

9. 6.   Noc kostelů

10. 6. Ústřední kolo Litvínov Big band 9.00 hod od ZUŠ (A. Veselý, J. Nosek)

10. 6. DPS Gaudium Celostátní přehlídka DPS „ Světlo za Lidice“ odjezd 6.00 hod.

11. 6.   Koncert „ Valtice „Symfonický orch. ZUŠ Jihlava a JSPS Melodie

12. 6.   Koncert DPS Radost a Gaudium Gotická síň v 16.00 hod. (P. Sobotka a

           P. Vybíralová)

12.-14. 6.  Národní přehlídka LDO Dětská scéna Svitavy (M. Kolář)

13.-15. 6.  Postupové zkoušky

13. 6.   Porada vedení v 12.00 hod.

13. 6.   Porada SUPŠT + VO 13.15 hod.

13. 6.   Festival GM Gotická síň A. Čermíková – violoncello a p. uč. Holoubková, klavír

14. 6.   Pedagogická rada v 9.30 hod.

14. 6.   Smyčcový koncert …..A ŠMYTEC! Dělnický dům v 18. hod.

15. 6.   Třídní předehrávka p. uč. H. Tröstla 14.30 a 16.00 hod. Hala

15. 6.   Třídní předehrávka p. uč. V. Vavrdy 16.00 hod. zkušebna orchestrů

16. 6.   Uzávěrka elektronických přihlášek nově přijatých žáků

20. 6.   Pasování prvňáčků Hala ZUŠ v 15.00 hod.

20. 6.   Vystoupení SUPŠT Helenín (zajistí SAX kvartet A. Veselý)

 

 

 

21. 6.   Třídní předehrávka p. uč. H. Michkové na č. 1 v 16.30 hod.

21. 6.   Třídní předehrávka p. uč. M. Ullmanna Hala v 17.00 hod.

22. 6.   Třídní předehrávka p. uč. M. Svobodové na č. 1 v 16.30 hod.

22. 6.   Třídní předehrávka p. uč. K. Podškubka Hala ZUŠ v 17.30 hod.

23. a 24. 6.  Havířské průvody TUTTI (J. Nosek)

23. 6.   Školní akademie Luka nad Jihlavou 9.30 a 17.00 hod. (zajistí Vysloužilovi)

23. 6.   Houslový koncert Hala ZUŠ Lad. Hintnause a prof. Kotmela v 17.00 hod

27. 6.   Vyhlášení Talentu kraje Vysočina Žďár nad Sázavou v 17.00 hod.

29. 6.   Zborná 17.00 hod.

30.-2. 7. Festival Heidenhaim Německo SAX kvartet a Žesťový kvartet (zajistí A. Veselý)

 

Vedení školy děkuje všem zaměstnancům za společně prožitý školní rok 2016 a 2017 a přeje všem krásné a zasloužené prázdniny. Hodně sluníčka, pohody a hlavně šťastné návraty ze všech prázdninových cest.