Měsíční plán

    

PLÁN NA KVĚTEN 2018

 

      1. 5.     Státní svátek

      1. 5.     Májová slavnost Luka n. Jihlavou (zajistí Vysloužilovi) v 16.30 hod.

      2. 5.     ÚUR Pardubice H. Zudová

      2. 5.     Umělecká rada – LDO v 12.15 hod.

      2. 5.     Klavírní sekce na č. 3047 15.25 hod.

      2. 5.     Průzkum HO 16.30 hod.

      3.- 6. 5.  Ústřední kolo dechových nástrojů Praha

      4. 5.     Průzkum VO 16.30 - 18. hod.

      7. 5.     Ředitelské volno – výuka odpadá

      8. 5.     Státní svátek

      10. 5.   Průzkum LDO 16. - 17. hod.

      11. 5.   Odevzdání předběžných úvazků

      12. 5.   Ústřední kolo smyčcových orchestrů Olomouc

      13. 5.   Den matek Luka n. Jihlavou ( zajistí Vysloužilovi) 14.40 Kino Luka

      15. 5.   Průzkum HUPP ve 13. hod.

      15. 5.   Vystoupení TUTTI u Krajského soudu v Jihlavě 16. - 18. hod.

      15. 5.   Průzkum LDO 16. - 17. hod.

      15. 5.   Třídní předehrávka p. uč. R. Kameníkové Hala ZUŠ v 17.30 hod.

      15. 5.   Třídní předehrávka p. uč. P. Salajky na č. 1 v 18. hod.

      16. 5.   Školení na GDPR na č. 2 (HN) 9. - 12. hod.

      16. 5.   Koncert rodin v 18. hod Koncertní sál ZUŠ

      16. 5.   Zahájení festivalu GM v 19. hod

      16. 5.   Představení LDO v DIOD 19. 30 (Hermann + Sto procent)

      17. 5.   Třídní předehrávka p. uč. M. Šrubařové Hala v 17.30 hod.

      18. 5.   Setkání seniorů 14.00 Luka n Jihlavou (zajistí Vysloužilovi)

      18. 5.   Ústřední kolo bicích nástrojů Holice

      18. 5.   Vystoupení TUTTI parku GM v 15. hod.

      18. 5.    Průzkum VO 16. 30. - 18. hod.

      18. 5.    Třídní předehrávka p. uč. P. Sobotka a K. Netolický na č. 1 v 16.30 hod.

      21. 5.    Odevzdat Informované souhlasy v kanceláři školy

      22. 5.    Třídní předehrávka p. uč. I. Majerové Hala ZUŠ v 17. hod.

      22. 5.    Vystoupení LDO v DNK v 19. hod. (Srandy kopec, Neobyčejná společnost

                   obyčejných zrůd).

      23. 5.    Koncert Daniela Forró Hala ZUŠ v 18. hod.

      24. 5.    ZUŠ OPEN

      24. 5.    Svěcení varhan 14. hod. na č. 1

      24. 5.   Vernisáž OGV zajistí M. Charvátová 17. hod.

      25. 5.   Třídní předehrávka p. uč. H. Doležalové č. 1 v 16. hod.

      25. 5.   Taneční soirée v DIOD v 18. hod.

      26. 5.    Jarní koncert Kino Luka n Jihlavou (zajistí Vysloužilovi)

      26. 5.   Vystoupení Jazzbendu na Okrouhlíku ve 13. hod. (zajistí M. Zemanová)

      27. 5.   Vystoupení v hotelu GM pro BIOLAB 2018 v 15. hod zajistí E. Fišerová

      28. 5.   Vystoupení pro BIOLAB 2018 ve 20. hod. (zajistí D. Fučíková)

      29. 5.   Dechový večer Hala ZUŠ v 17. hod.

      30. 5.   Třídní předehrávka p. uč. J. Kyrala v 17. hod. na č. 1

      30. 5.   Klavírní koncertík Hala ZUŠ v 18. hod.

      31. 5.   Třídní předehrávka p. uč. B. Holoubkové Hala ZUŠ v 17. hod.

      31. 5.   Festivalový koncert GM  v Gotické síni - vystoupí Tereza Pospíšilová