Měsíční plán

       

Vedení školy přeje všem zaměstnancům vše dobré do roku 2018,

 hlavně zdraví, lásku a pokoj do Vašich rodin.

 

 

PLÁN  NA  LEDEN 2018

3. 1.         Začátek výuky po vánočních prázdninách

3. 1.         Klavírní sekce v 15.25 hod. na č. 3047

5. 1.         Tříkrálový koncert na podporu Tříkrálové sbírky chrám sv. Jakuba v 16.30 hod.

9. 1.         Porada vedení v 10 hod.

10. 1.       Pedagogická rada 9.30 v  HN a Umělecká rada

15. 1.       Vystoupení v Gotické síni pro ČKAIT (zajistí ped. Fučíková, Fišerová, Doležalová)

11. 1.       Ledový koncert Hala ZUŠ v 17.30 hod.

13. 1.       Zkouška TUTTI  9 -12 hod.

20. 1.       Představení LDO „ Mezivolební dvoják“ DIOD 19.30 hod.

22. 1.       Termín odevzdání přihlášek na soutěže ZUŠ – Sólový zpěv a komorní zpěv

23. 1.        Kytarový koncert Hala ZUŠ v 17,30 hod.

24. 1.       Klavírní koncertík Hala ZUŠ  v 18 hod.

26.-28. 1. Soustředění smyčcového orchestru Kněžice

30. 1.       Dechový večer – Hala ZUŠ v 18 hod.