Měsíční plán

PLÁN NA BŘEZEN 2019

1. 3.     Podání přihlášek na okresní kolo EKN

1. 3.     Podání přihlášek na komorní hru s převahou smyčců krajské kolo

1. 3.     Soustředění šablony prof. MgA  J. Petráš na č. 1001, 13. - 18 hod.

1. 3.     Soustředění LDO

4. - 8. 3. Jarní prázdniny

11. 3.   Odevzdat samostudium

11. 3.   Klavírní recitál M. Hršela, Koncertní sál ZUŠ v 18 hod.

13. 3.   Umělecká rada 12.15 v LDO

13. 3.   Klavírní sekce 15.25 na č. 3047

13. 3.   Klavírní koncertík v 18 hod. Koncertní sál

14. 3.   Klavírní setkání p. uč. E. Fišerové, Koncertní sál v 17 hodin

14.-16.3. JID 20-19 – v DIOD Inscenace LDO soubor Čupakábra Hate Open

15. 3.   Třídní předehrávka p. uč. J. Molvové v 17 hod. Koncertní sál

15. - 16. 3. Soustředění LDO

19. 3.   Jak čaruje hudba 8.30 a v 10 hodin v Koncertní sále pro MŠ a ZŠ

20. 3.   Porada ředitelů magistrát 14 hodin D. Fučíková

20. 3.   Hudební večer Koncertní sál ZUŠ v 18 hodin

21. 3.   Krajské kolo komorní hry dechových nástrojů HB

21. 3.  Vernisáž OGV (zajistí D. Fučíková, B. Holoubková)

21. 3.   Docela malý festival DOID 8 - 17 hod.

22. 3.   Talentový průzkum TO 16.30 - 17.30 hodin,

22. 3.   Talentový průzkum VO 17 - 18 hodin

22. 3.   Klavírní koncertík 16 hodin Koncertní sál

23. 3.   Soutěž Zpěváček 8 – 17hod. (dozor zajistí M. Flaška)

23. 3.   Zkouška TUTTI  - orchestrální zkušebna

26. 3.   Porada vedení v 9 hodin

26. 3.   Neveřejná kytarová předehrávka – zkušebna orchestrů 16.30 hodin

26. 3.   Dechový večer Koncertní sál ZUŠ v 18 hodin

27. 3.   Krajské kolo Akordeon VM

27. 3.   Slavnostní setkání ke Dni učitelů v 16 hod. Gotická síň:  D. Slavíková a J. Kyral

28. 3.   Okresní kolo EKN Třešť

28. 3.   Klavírní přehlídka Mladý pianista v 8 - 15 hodin

28. 3.   Talentový průzkum HO na č. 1001 v 16.30 hodin

29. 3.   Krajská soutěž ve sborovém zpěvu Třebíč

29. 3.   Třídní předehrávka p. uč. M. Michálkové v 16 hodin Koncertní sál

29. 3.   Vystoupení TUTTI v HD pro Kraj Vysočina v 18 hodin

29. 3.    Dvojpremiéra LDO v DIOD 19. 30hodin

30. 3.    Soustředění Jazzband ZUŠ Jihlava

30. 3.   Vítání občánků Luka nad Jihlavou a zlatá svatba (zajistí Vysloužilovi)