Měsíční plán

PLÁN NA ČERVEN 2019

 

1. 6.    Mezinárodní dechová soutěž Ostrava TUTTI (zodpovídá J. Nosek)

2. 6.    Konec výstavy VO Rozmanitosti v CITY Park

3. 6.    Třídní předehrávka p. uč. K. Petrovičové Koncertní sál v 17 hodin

3. 6.    Třídní předehrávka p. uč. J. Mrázka č. 1 v 17 hodin

4. 6.    „Zpívající ježek“ pěvecká soutěž Koncertní sál  9-12 hodin

4. 6.     Sekce VO 13 hodin

4. 6.     Porada ředitelů – magistrát D. Fučíková

4. 6.     Třídní předehrávka p. uč. H. Paštykové č. 1 v 17 hodin

4. 6.     Třídní předehrávka p. uč. Š. Šimonová Koncertní sál v 17 hodin

5. 6.     Umělecká rada 12.15 – LDO

5. 6.     Klavírní sekce 15.25 na č. 3047

5. 6.     Závěrečný koncert A šmytec !!!!!!!!! v Dělnické domě v 18 hodin

6. 6.     Třídní předehrávka p. uč. L. Hedejové Koncertní sál v 17.30 hodin

7. 6.     Vernisáž k zahájení HAVÍŘENÍ 16 hod Galerie: Kvartet zobcových fléten

7. 6.     Koncert kino Luka nad Jihlavou (zajistí Vysloužilovi) v 16.30 hodin

7. 6.     Příjezd německého sboru Augustana v 18 hodin

8. 6.     Výlet s německým sborem na Macochu

9. 6.     Koncert sborů Gaudium a Augustana v Gotické síni v 17 hodin

10. 6.    Odjezd partnerského sboru

10. 6.    Koncert trombonů v 18 hodin Koncertní sál

10.- 12. 6. Postupové zkoušky na ZUŠ Jihlava

11. 6.    Třídní předehrávka p. uč. M. Zemanové v 18 hodin Koncertní sál

12. 6.    Pedagogická rada 9.30 hodin, následuje Umělecká rada

12. 6.    Ukázková hodina  PTV  15.25 hodin D. Zahálková

12. 6.    Třídní předehrávka p. uč. V. Vavrda a M. Hamerník 16 hodin - orchestrální zkušebna

12. 6.    Třídní předehrávka p. uč H. Tröstla v 17 hodin Koncertní sál

12. 6.    LDO představení O nejhorší škole na světěZebry ze západu v 18 hodin

13. a 14. 6. Školení ředitelů D. Fučíková

13. 6.    Třídní předehrávka p. uč. K. Brože a J. Noska v 17 hodin Koncertní sál

14. 6.    Akademie Luka nad Jihlavou 9.30 a 17 hod. zajistí Vysloužilovi

14. 6.    Třídní předehrávka p. uč. K. Netolického a P. Sobotky na č. 1 v 17 hodin

15. 6.    Vítání občánků Luka nad Jihlavou zajistí Vysloužilovi 10 hodin M. úřad

16. 6.    Sv. Dorota v Telči odjezd autobusů 12.30 od ZUŠ, představení v 17 hodin

17. - 20. 6. šablony – odborník z praxe zajistí H. Doležalová a B. Holoubková

17. 6.   Třídní předehrávka p. u P. Vybíralové na č. 1 v 16 hodin

17. 6.   Třídní předehrávka p. uč. M. Hofbauerové v 17 hodin Koncertní sál

17. 6.   LDO Zde jsou lvi – představení souboru ŤUK ŤUK v 18 hodin

18. 6.   V 9 hodin porada vedení na plán pro školní rok 2019/2020

18. 6.   Vernisáž stipendistů VO – MEN ART Augustova tiskárna, Litomyšl v 15 hodin

18. 6.   Výstava „Kontrasty“ Městská knihovna 18. 6. - 27. 8. 2019

18. 6.   Pasování prvňáčků Koncertní sál v 15 hodin

18. 6.   Třídní předehrávka p. uč. K. Podškubky Koncertní sál 17.30 hodin

20. 6.   Třídní předehrávka p. uč. H. Němcové Koncertní sál v 17 hodin

20. 6.   Městské muzeum Galerie Hlinsko 18.30 hodin, Hate OPEN - LDO

21. 6.   Třídní předehrávka p. uč. M. Michálkové a M. Kelíškové 17 hodin Koncertní sál

21. 6.   HAVÍŘENÍ famfáry v DKO v 18 hodin, v 19 hod. U Kříže, zajistí J. Nosek

21. 6.   Průvod HAVÍŘENÍ TUTTI v 21 hodin

22. 6.   HAVÍŘENÍ 10 hodin průvod, 15 hodin famfáry a flétnový kvartet Gotická síň

22. 6.   Koncert Nezmaři a symfonický orchestr ZUŠ Jihlava Smetanovy sady 20 hodin

23. 6.   HAVÍŘENÍ průvod bicí sekce v 9 hodin

25. 6.   RANTÍŘOV V 17 HODIN – UPŘESNÍME NA PORADĚ

 

A TEĎ UŽ JEN PŘÁNÍ KRÁSNÝCH A ZASLOUŽENÝCH PRÁZDNIN   Dana