Měsíční plán

PLÁN NA LEDEN 2019

 

3. 1.    Začátek výuky po vánočních prázdninách

4. 1.    Vystoupení Big band ZUŠ Jihlava na 2. Tříkrálovém plese v Sedlejově

 

8. 1.    Tříkrálový koncert kostel sv. Jakub 16. 30 hod.

9. 1.    Pedagogická rada a UR 9.30 hod.

9. 1.    Vystoupení pro ČKAIT Gotická síň 15. hod. (zajistí D. Fučíková, E. Fišerová)

11. 1.  Porada ředitelů ZUŠ Krajský úřad 9.30 - 11.30 hod.

11. a 12. 1. Soustředění DPS Gaudium Chaloupky

 

14. 1.   D. Fučíková, 14.30 - Řídící výbor MAP II, Magistrát

 

16. 1.   D. Fučíková Porada ředitelů Magistrát města Jihlavy

16. 1.   Klavírní sekce 15.25 na č. 3047

16. 1.   Klavírní koncertík v 18 hod Koncertní sál ZUŠ

23. 1.    2. Hudební večer v 18 hod Koncertní sál ZUŠ

25. - 27. 1. Smyčcové soustředění Chaloupky

29. 1.   Kytarová neveřejná předehrávka 16.30 hod.  Orchestrální zkušebna

31. 1.   Začátek 2. pololetí, prosím, hlídejte si platby školného.

            Zaplaceno musí být do 15. 2. 2019

31. 1.   Termín přihlášek do soutěží Komorní hra dechové nástroje Jihlava a akordeony Telč

1. 2.     Pololetní prázdniny