Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení

 

Vážení rodiče,

 

dle rozhodnutí vlády ze dne 7. 1.  2021 č. 13 se zakazuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 do dne 22. ledna 2021 osobní přítomnost žáků a studentů v základní umělecké škole.

Veškerá výuka tedy probíhá do 22. ledna 2021 distančním způsobem.

Děkujeme za pochopení.

ZUŠ Jihlava

 

Rozhodnutí vlády ke stažení zde

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

vyjádření mšmt K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU naleznete na tomto odkazu:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

----------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT může od 11.5.2020 začít výuka na základních uměleckých školách.

Po pečlivém zvážení všech okolností se vedení školy rozhodlo takto: 

od 11. 5. 2020 začíná pouze individuální výuka (1 až 3 žáci) v hudební oboru dle řádného rozvrhu. Rodiče mohou i nadále využít možnost distanční výuky. U učitelů, kteří spadají do rizikové skupiny může škola nařídit pokračování výuky pouze v distančním vzdělávání.

Komorní hra, souborová hra, orchestrální hra a sborový zpěv pokračují do odvolání pouze distanční formou.

Vzhledem k současným bezpečnostním opatřením nejsme schopni zajistit prezenční formu výuky Hudebně pohybové přípravy (HUPP) a hudební nauky. Výuka těchto předmětů bude probíhat až do konce školního roku pouze distanční formou.

Zahájení výuky v literárně dramatickém oboru, výtvarném oboru a tanečním oboru začíná od pondělí 25. 5. 2020. 

Přítomnost rodičů v budově školy není možná (výjimkou je pouze jeden zákonný zástupce u talentových zkoušek).

Informace k individuální výuce (vycházíme z metodiky ministerstva školství – k nahlédnutí zde):

 1. Žák se musí u vstupu do školy prokázat podepsaným čestným prohlášením (stažení formuláře zde) a bude mu změřena teplota. V případě zvýšené teploty nebo chybějícího čestného prohlášení nebude výuka možná (žák bude umístěn do třídy k tomu určené a dozor bude kontaktovat zákonného zástupce).
 2. Žák musí mít roušku a sáček na uložení roušky. O výuce bez roušky rozhoduje vyučující v daném předmětu.
 3. Dezinfekce rukou proběhne jak u vstupu do školy, tak v samotné učebně.
 4. Žák přichází do budovy školy 5 min před výukou a po jejím ukončení bez zbytečného odkladu opouští školu.

Pro nové informace sledujte prosím naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZUŠ Jihlava
 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Aktuální termíny talentových zkoušek

Vážení rodiče,


talentové zkoušky do ZUŠ Jihlava budou od 11. 5. 2020 probíhat dle původního harmonogramu. Termíny do 11. 5. 2020 byly již přesunuty na pozdější. Uchazeči o studium, kteří se přihlásili na talentové zkoušky do 11. 5. 2020, byli informováni mailem o náhradních termínech.

Vzhledem k bezpečnostnímu opatření jsme omezili počet žáků při talentových zkouškách, a to v hromadných oborech (HUPP, TO, VO, LDO). Přítomnost rodičů je omezena pouze na jednoho zákonného zástupce. Z tohoto důvodu bylo vypsáno i více termínů s časovým odstupem. Přihlášku lze odeslat pouze elektronicky.

Děkujeme za pochopení.

-------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

 
reagujeme na momentální situaci, která znemožňuje standardní průběh výuky. Ředitelství školy doporučilo učitelům různou formu komunikace s rodiči za účelem dálkového studia žáků. Rodiče a žáci mají možnost spojit se s třídním učitelem 1x týdně (e-mailem, telefonicky, přes různé aplikace, úložiště nebo sociální sítě). Způsob komunikace určí pedagog. Tímto způsobem mohou dostávat úkoly, zpětné vazby, rady, zadání či konzultace. 
 
Děkujeme za Vaše pochopení, trpělivost a vstřícnost.
 
Mgr. Dana Fučíková - ředitelka školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

koronavirus-vykricnik
Věnujte zvýšenou pozornost informacím MŠMT k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020.

 

 

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

 • základní umělecké školy (nově),
 • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • jazykové školy (nově),
 • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • základní školy
 • střední školy a konzervatoře,
 • vyšší odborné školy,
 • vysoké školy 

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.

 

Více informací na: http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Pro nové informace sledujte prosím naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

 

9.- 13.3. Jarní prázdniny (výuka neprobíhá)

5.3. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

 • Terezie Zachová v 0. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Dorota Prudká v 0. kat. (p.uč. Hana DOležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Ráchel Misařová v I. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Hana Molvová ve II. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Alžběta Nikiforová ve II. kat. (p.uč. Hana Paštyková) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Šárka Misařová ve III. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Magdaléna Plucarová ve III. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Ester Fuxová ve IV. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Jan Molva v V. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Martin Zach v V. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Kateřina Čermáková v VI. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klára Ema Piňosová v VII. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klára Zachová v IX. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Kateřina Zachová v IX. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Franěk, Kodetová) v I. kat. (p. uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Prudká, Škrdlová) v I. kat. (p. uč. Eva Fišerová a Hana Doležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Molvová, Plucarová) ve II. kat. (p. uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Misařová, Misařová) v II. kat. (p. uč. Eva Fišerová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klavírní duo (Čermáková, Piňosová) ve III. kat. (p. uč. Eva Fišerová a Hana Doležalová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Markéta Kodetová v 0. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo
 • Jáchym Nosek v I. kat. (p.uč. Eva Fišerová) - 1. místo
 • Anežka Nejedlá v I. kat. (p.uč. Bohumíra Holoubková) - 1. místo
 • Monika Nejedlá v VI. kat. (p.uč. Bohumíra Holoubková) - 1. místo
 • Tobiáš Karel ve II. kat. (p.uč. Monika Fuxová) - 2. místo
 • Eliana Piková ve III. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 2. místo
 • Linda Dubová ve III. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 2. místo
 • Marta Švorčíková ve III. kat. (p.uč. Hana Paštyková) - 2. místo
 • Vít Došek ve IV. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 2. místo
 • Karolína Přenosilová ve IV. kat. (p.uč. Hana Paštyková) - 2. místo
 • Barbora Smolíková v VI. kat. (p.uč. Bohumíra Holoubková) - 2. místo
 • Magdalena Nováková v VI. kat. (p.uč. Hana Doležalová) - 2. místo

Gratulujeme!!!

4.3. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

housle:

 • Klára Mikolajková ve II. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Eliška Truplová ve II. kat. (p.uč. Marie Michálková) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Klára Lukšů ve III. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Terezie Traganová ve III. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Zuzana Plassová v VI. kat. (p.uč. Marie Michálková) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Tereza Žáčková v VII. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Kateřina Švíková v VIII. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Pavlína Pulicarová v IX. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Eliška Rychnovská v 0. kat. (p.uč. Marie Michálková)  - 1. místo
 • Alena Musilová v I. kat. (p.uč. Marie Michálková) - 1. místo
 • Alex Friedl ve II. kat. (p.uč. Marie Michálková) - 1. místo
 • Anna Rychnovská ve IV. kat. (p.uč. Marie Michálková)  - 1. místo
 • Jolana Dubová v IX. kat. (p.uč. Hana Vysloužilová)  - 1. místo

viola:

 • Amálie Šnýdrová v V. kat. (p.uč. Ondřej Tomečka) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Vojtěch Molva v VI. kat. (p.uč. Ondřej Tomečka) - 1. místo s postupem do krajského kola

violoncello:

 • Helena Fialová ve II. kat. (p.uč. Martina Charvátová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Zuzana Ela Piňosová ve II. kat. (p.uč. Martina Charvátová) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Zuzana Dubová v VII. kat. (p.uč. Martina Charvátová) - 1. místo s postupem do krajského kola

Gratulujeme!!!

15.2. Mezinárodní festival dechových orchestrů Praha 2020

 • TUTTI - dechový orchestr ZUŠ Jihlava v nejvyšší kategorii získal bronzové pásmo

Gratulujeme!!!

15.2. Účast našich žáků na další zkoušce společného orchestru České filharmonie a žáků základních uměleckých škol.

12.2. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

 • Jan Procházka ve II. kat. (p.uč. Karel Podškubka) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Julie Machovcová v V. kat. (p.uč. Karel Podškubka)  - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Vladimíra Přibylová v VI. kat. (p.uč. Karel Podškubka) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Kvarteto (Machovcová, Palán, Procházka, Přibylová) ve II. kat. (p.uč. Karel Podškubka) - 1. místo s postupem do krajského kola
 • Adam Zachariáš ve III. kat. (p.uč. Luboš Vondrák) - 1. místo
 • Pavel Fuxa v kat. O.b) (p.uč. Luboš Vondrák) - 2. místo
 • Matěj Havlík v VII. kat. (p.uč. Filip Rosický) - 2. místo

Gratulujeme!!!

5.2. Na benefičním koncertě učitelů se vybralo 4.810,- Kč. Výtěžek byl určen pro Oblastní Charitu Jihlava (na podporu Domácí zdravotní péče) a předán v závěru koncertu ředitelce Oblastní charity v Jihlavě paní Ing. Haně Fexové. Poděkování patří účinkujícím a všem štědrým dárcům!

31.1. Pololetní prázdniny.

28.1. Do pokladniček na tradičním Tříkrálovém koncertu ZUŠ Jihlava se celkem vybralo rekordních 19.401,- Kč - všem štědrým dárcům děkujeme!!!

24.1. - 26.1. Soustředění symfonického orchestru - info pro účastníky zde >>>

11.1. účast našich žáků na projektu ČF a AZUŠ - sobotní soutředění v Praze

Výuka začíná 6.1.2020

23.12 - 3.1. Vánoční prázdniny

18.12. Na benefičním Vánočním koncertě se vybralo rovných 10.000,- Kč. Všem štědrým dárcům děkujeme!!!

16. - 19.12 na naší škole proběhla kontrola z České školní inspekce

10.11. První setkání účastníků projektu společného orchestru České filharmonie a Asociace Základních uměleckých škol. Naši školu reprezentuje celkem 9 žáků.

21.9. Dechový orchestr TUTTI skvěle reprezentovalo Město Jihlava a Kraj Vysočina na 4. Mezinárodním festivalu Golden Sardana ve Španělském Lloret de Mar

 • II. prize Exellent Golden diploma v kategorii Concert
 • Special prize pro solový výkon Jana Fuchse na xylofon

4.9. Žesťové kvinteto v Senátu Parlamentu ČR reprezentovalo ZUŠ Jihlava na koncertě K 30. výročí Sametové revoluce

 

2.9.2019 Začátek školního roku 2019/2020

 

Přihláška k talentovým zkouškám >>>

 

 

O que é uma declaração de tese? Cada trabalho que você escreve deve ter um ponto principal, uma idéia principal, ou mensagem central. O(s) argumento(s) que você faz em seu trabalho deve(m) refletir esta idéia principal. A frase que capta sua posição sobre esta idéia principal é o que chamamos de declaração de tese. Onde comprar uma tese? Use este site https://comprartcc.com.br/ para ajudar os estudantes. Quanto tempo precisa ser? Uma declaração de tese focaliza suas idéias em uma ou duas sentenças. Ela deve apresentar o tema de seu trabalho e também fazer um comentário sobre sua posição em relação ao tema. Sua declaração de tese deve dizer a seu leitor sobre o que se trata o artigo e também ajudar a orientar sua redação e manter seu argumento focalizado.