Koncerty a vystoupení, výstavy, představení

22.5.2024 Klavírní koncertík v 18 hod. (Koncertní sál)

24.5.2024 Taneční soireé Absolventské představení tanečího oboru ZUŠ v 18:00 hod. (DIOD)

28.5.2024 Varhanní a klavírní koncertík v 18 hod. (Varhanní sál)

6.6.2024 ... a šmytec! Závěrečný koncert v 18 hod. (Dělnický dům)

9.6.2024   Narozeninový koncert Gaudia v 16 hod. (DKO) Oslava třicátého výročí založení sboru

 

Přehled akcí 2023 -2024