Školní řád

Školní řád je k dispozici na několika místech v budově školy (nástěnky v 1. a 2. patře).
Každý žák s ním musí být seznámen, což stvrzuje svým podpisem v třídní knize (výjimkou je skupinová výuka).

Níže je k dispozici ke stažení.

Provozní doba školy je 7.00 - 19.30

Pro žáky je vstup do budovy od 12.00 - 19.30

Žáci se přezouvají ihned v přízemí školy, kdy obuv a svršky odkládají v učebně výuky nebo v šatnách pro kolektivní výuku ( výtvarný, taneční, literárně dramatický obor a hudební nauka)