Hudební obor

Hudební obor je největším oborem na naší škole co do počtu žáků tak nabídce studijního zaměření.

Pro předškolní děti poskytujeme ve spolupráci s tanečním oborem Hudebně pohybovou přípravu.

V hudebním oboru vyučujeme všechny klasické a lidové nástroje, snad vyjma harfy a cimbálu. Studium dělíme na čtyři stupně (Přípravné studium, Základní studium I. a II. stupně a Studium pro dospělé) – podrobněji naleznete v ŠVP.  Žák musí během studia absolvovat nejen hru na samotný nástroj, ale v rámci výuky jsou i teoretické předměty (Přípravné studium – dříve Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, případně Nauka o hudbě a improvizace) a skupinová praxe (Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv). Zde si žák vybere některou z nabízených variant.

Hudba, ale umění obecně kultivuje člověka. Našim cílem je, aby žák získal pozitivní vztah k hudbě a měl z ní radost. Ve skupinové praxi se může naučit respektu k sobě a zvláště k umění druhého. Pro naše žáky pořádáme různá soustředění, semináře a přehlídky. Nabízíme možnost koncertního uplatnění nejen v rámci školy ale i ve spolupráci s dalšími institucemi (Město Jihlava, Kraj Vysočina, zahraniční spolupráce).

Každému žáku se snažíme předat maximum možného. Dokladem našeho úsilí jsou četné úspěchy, které naši žáci získávají na nejrůznějších soutěžích (podrobněji se o tom můžete přesvědčit v sekci úspěchy). Ne každý je ovšem sólistou, a pro toho, kdo raději preferuje společné muzicírování, máme širokou nabídku souborové a orchestrální hry.

Teď už Vám zbývá popřát jen dobrou volbu nástroje. Každý člověk má jiné fyziologické předpoklady a tak jsme Vám k dispozici ke konzultaci, který nástroj by Vašemu dítěti mohl být co nejbližší. Těšíme se na Vás u talentových zkoušek.