Pedagogičtí pracovníci

 

Příjmení Jméno  Titul   Hud.nástroj Číslo dv.  Číslo klapky Poschodí
Fučíková Dana Mgr. ředitelka zpěv 3066 3066 3.poschodí
Nosek  Jan MgA. zást.řed. pozoun 3062 3062 3.poschodí
Sobotka Petr Mgr. zást.řed. varhany,klavír 3063 3063 3.poschodí
Nováková Jitka     personální 3064 3064 3.poschodí
Rosenkranzová Petra Bc.   hospodářka 3065 3065 3.poschodí
Flaška Milan     školník 1018 1018 přízemí
Běhounková  Eva Mgr.   HN 1002 1002 přízemí
Brož Kamil Dis.   trubka 3071 3071 2.poschodí
Doležalová Hana Mgr.   klavír 3046 3046 3.poschodí
Dvořák Ondřej Dis.   trubka 3071 3071 2.poschodí
Dvořáková Eliška Dis.   hoboj 2020 2020 2.poschodí
Fišerová Eva     klavír 3047 3047 3.poschodí
Fuxová Monika     klavír 2037 2037 2.poschodí
Hamerník Matouš Bc.   bicí nástroje 4076 4076 4.poschodí
Hedejová Lucie Mgr.   flétna 4078 4078 4.poschodí
Hofbauerová Miroslava     akordeon 3068 3068 3.poschodí
Holoubková Bohumíra     klavír 3045 3045 3.poschodí
Horáčková Iveta Dis.   housle 3068 3068 3.poschodí
Houdková Kateřina Bc.   příčná flétna 2038 2038 2.poschodí
Chaloupka Martin     bas.kytara 4084 studio 4.poschodí
Charvátová Martina     violoncello 2024 2024 2.poschodí
Kameníková Romana Dis.   klavír 3050 3050 3.poschodí
Ketnerová Markéta Mgr.   LDO 2035 2035 2.poschodí
Klofáčová Lenka Mgr.   VO 3055 3055 3.poschodí
Kolář Martin MgA.   LDO 2035 2035 2.poschodí
Kolbábek Stanislav     kontrabas 2044 2026 2.poschodí
Kremlička Ivan Mgr.   korepetice 1005/1008 1008 přízemí
Křepela  František     TUTTI 2026 0 2.poschodí
Majerová Iva     klavír 3049 3049 3.poschodí
Mašek Jakub Dis.   trombon 3071 3071 2.poschodí
Matějová Mikul. Michaela MgA.   LDO 2035 2035 2.poschodí
Melicharová Markéta Dis.   housle 2023 2023 2.poschodí
Michálková Marie MgA.   housle 2022 2022 2.poschodí
Moravcová Soňa Mgr.   VO 3055 3055 3.poschodí
Němcová Hana DiS.   zpěv 2019 2019 2.poschodí
Netolický Karel     flétna, hoboj 3067 3067 2.poschodí
Neugebauerová Anna Dis.   housle 2023 2023 2.poschodí
Nováková  Dita     VO 3053 3053 3.poschodí
Paik Josef     fagot, flétna 2044 2026 2.poschodí
Paštyková Hana MgA.   klavír 2036 0 2.poschodí
Podškubka Karel DiS.   kytara 4081 4081 4.poschodí
             
Rosický  Filip DiS.   kytara 4080 4080 4.poschodí
Salajka Petr MgA.   tuba,trubka 3071 3071 2.poschodí
Salák Pavel Mgr.   HN, sbory 1002 1002 přízemí
Slavíková Dana Mgr.   flétna 2043 2043 2.poschodí
Kubátová Eva     VO 3055 3055 3.poschodí
               
Šimonová  Štěpánka MgA.   hoboj 3067 3067 3.poschodí
Špejtková Adéla     zobcová flétna 2019 2019 2.poschodí
Šrubař Lubomír     klavír 2036/3048 3048 2.poschodí
Šrubařová Marie     klavír 3048 3048 3.poschodí
Tomečka Ondřej MgA.   viola, housle 2020 2020 2.poschodí
               
               
Vavrda Vítězslav      bicí nástroje 4076 4076 4.poschodí
Vejvoda Tomáš MgA.   housle 2021 2021 2.poschodí
Veselý Antonín Mgr.   klarinet 2039 2039 2.poschodí
Vondrák Luboš Mgr.   kytara 4079 4079 4.poschodí
Vybíralová Petra Mgr.   klavír,HN 2038/1002 2038/1002 2.poschodí
Vysloužil Bohuslav     flétna Luka    
Vysloužilová Hana     housle 2023 2023 2.poschodí
Zahálková Dita Bc.   TO, HUPP 1005 1005 přízemí
Zemanová Marie Mgr.   housle,HN 2020/1002 2020/1002 2.poschodí
Zudová Hana Mgr.   TO 1008 1008 přízemí
hudební sál sbor       1001   přízemí
hudební nauka         1002 1002 přízemí
sborovna         2025 2025 2.poschodí
hudební sál orchestr       2026 0 2.poschodí
hudební studio         4048 0 4.poschodí