Odkazy

Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz/

zřizovatel statutární město Jihlava
http://www.jihlava.cz/

Česká školní inspekce
http://www.csicr.cz/

AZUŠ – Asociace Základních uměleckých škol
http://www.azus-cr.cz/

Ústřední umělecká rada Základních uměleckých škol ČR
http://www.uur-zuscr.cz/

Národní institut dalšího vzdělávání
http://www.nidv.cz/