Měsíční plán

PLÁN NA LEDEN 2020

 

6. 1.    Začátek výuky po vánočních prázdninách

 

8. 1.    Pedagogická rada 9.30 hodin v HN – účast nutná

8. 1.    Umělecká rada 12.15 v LDO

8. 1.    Porada ředitelů D. Fučíková - magistrát

8. 1.    Vystoupení pro ČKAIT v 15 hodin – Gotická síň (zajistí E. Fišerová)           

8. 1.    Tříkrálový koncert kostel sv. Jakub 17 hod.

 

10. 1.    Vystoupení TO v Horáckém divadle v 17 a v 19 hodin

11. 1.    Zkouška na společný projekt AZUŠ+ČF+ZUŠ v Rudolfínu – díle viz.info email

14. 1.    Klavírní koncert Veroniky Jaklové Koncertní sál v 18 hodin (zajistí H. Doležalová)

 

15. 1.    Představení TO Vánoční povídka v DKO v 10 hodin pro školy

15. 1.    Hudební večer v 18 hodin Koncertní sál

17. 1.    Uzavření přihlášek do okr. kola Hra na kytaru

30. 1.    Pololetní vysvědčení

31. 1.    Pololetní prázdniny

 

DŮLEŽITÉ:

 Pokud žák nebude pokračovat ve studiu v 2. pololetí, musí do 15. 1. 2020 odevzdat odhlášku ze studia SVÉMU VYUČUJÍCÍMU, nebo poslat na adresu školy.