Měsíční plán

PLÁN NA BŘEZEN 2020

 

2. 3.      Tři představení v Městské knihovně Jihlava (8 – 11 hodin) LDO

3. 3.      Jak čaruje hudba 8.30 a 10.00 Koncertní sál pro MŠ

3. 3.      Klavírní seminář v 18 hodin Koncertní sál

4. 3.      Okresní kolo soutěží smyčcových nástrojů Koncertní sál v 8 hodin

4. 3.      Tři představení v Městské knihovně Jihlava (8 – 11 hodin) LDO

4. 3.      Školní kolo soutěže v sólovém přednesu v 16.30 v LDO (výběr do krajského kola)

5. 3.      Okresní kolo ve hře na klavír a čtyřruční klavír v 8 hodin Koncertní sál

5. 3.      Tři představení v Městské knihovně Jihlava (8 – 11 hodin) LDO

6. 3.      Tři představení v Městské knihovně Jihlava (8 – 11 hodin) LDO

6. 3.      Schůzka OŠKT D. Fučíková v 9 hodin

6. 3.      Soustředění se souborem Chlup chlupatý (dvojpremiéra)

9.- 13. 3.  Jarní prázdniny

11. 3.     Šablony Jazz band – orchestrální zkušebna 12.30 hod.

17. 3.     Krajské soutěže ve hře na kytaru HB

17. 3.     Klavírní koncert studentů konzervatoře Brno v 18 hodin Koncertní sál

18. 3.     Porada ředitelů D. Fučíková

18. 3.     Hudební večer v 18 hodin

19. 3.     Šablony ZUŠ Pelhřimov v 10 hodin

19. 3.     Třídní předehrávka D. Fučíkové Koncertní sál 17.30 hodin

19. 3.     Docela malý festival – přehlídka a okresní kolo soutěže Dětská scéna

20. 3.     Koncert žáků třídy E. Fišerové v Třeboni v 18 hodin

24. 3.     Ukázková hodina HUPP 13 hod.

24. 3.     Dechový večer – Koncertní sál v 18 hodin

25. 3.     Umělecká rada 12.15 v LDO

25. 3.     Ocenění nejlepšího učitele Gotická síň v 16 hodin E. Fišerová a H. Zudová

26. 3.     Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje Třebíč

26. 3.     Ukázková hodina HUPP ve 13 hodin

27. 5.     Interpretační seminář p. Páchová 14.30 - 17.30 místo upřesníme

21. 3.     Taneční seminář (šablony) 10 - 17 hodin taneční sál

27. 3.     Soustředění se souborem Řadní zady (dvojpremiéra)

28.- 29. 3.     Soustředění AZUŠ + ZUŠ+ ČF – Rudolfinum

30. a 31. 3.   Krajské kolo soutěží ve hře na klavír a čtyřruční klavír

31. 3.     ÚUR Praha A. Veselý