Měsíční plán

 

PLÁN NA DUBEN 2024

 

 

 1.  4.       Velikonoce

 2.  4.       Schůzka „100“ v HD v 10 hodin

 2.  4.       Schůzka „100“ PR tiskovka v 11 hodin ředitelna

 2.  4.       Zkouška: Jak čaruje hudba Koncertní sál v 17.30 hodin

 2.  4.       Zkouška JSPS Melodie Koncertní sál v 18.30 hodin

 3.  4.       Jak čaruje hudeb pro MŠ 8.30 a v 10 hodin, poté ještě prezentace  TO

 3.  4.       Zvuková zkouška Koncertní sál 16.30 JazzBandits v 18 hodin koncert

 4.  4.       Kytarový koncert třída p. uč. F. Rosického Koncertní sál v 18 hodin

 5.  4.       Mini předehrávka p. uč. M. Michálkové 15.45 Koncertní sál

 5.  4.       Předehrávka p. uč. I. Horáčkové v 17.30 Koncertní sál

 6.  4.       Zkouška TUTTI 9-12 hodin

 6.  4.       Soustředění LDO 10 - 18 hodin

 7.  4.       Zkouška Gaudium 14.30  - 17 hodin

 7.  4.       Zkouška KOBB 17 -19 hodin

 7.  4.       Zkouška smyčcový orchestr 16-19 hodin

 8.  4.       Zájezd no NDB Rusalka odjezd od ZUŠ 7.45 návrat cca 13.30 před ZUŠ

 8.  4.       1. Absolventský koncert Koncertní sál v 18 hodin

 9.  4.       Umělecká rada 11.45 v LDO

 9.  4.       2. Absolventský koncert Koncertní sál v 18 hodin

 9. – 14.4.    Odjezd DPS Gaudium na festival do Itálie 21.45 hodin od ZUŠ

                 (vedoucí zájezdu P. Salák, P. Vybíralová, D. Fučíková)

10. 4.       Krajské kolo soutěží dechových orchestrů DKO v 9-20 hodin

10. 4.       3. Absolventský koncert Varhanní sál v 18 hodin

11. 4.       Krajské kolo soutěží smyčcových nástrojů ZUŠ Jihlava v 7-20 hodin

13. 4.       Soustředění LDO 10-18 hodin

14. 4.       Příjezd DPS Gaudium ve večerních hodinách

14. 4.       Zkouška KOBB 16-18 hodin

15. 4.       Tisková konference v 11 hodin Koncertní sál ZUŠ –

                 představení nového loga a plánu oslav 100 let ZUŠ

16. 4.       Porada vedení 9.30 hodin

16. 4.       Vernisáž v DGM zajistí M. Michálková v 17 hodin

16. 4.      Klavírní koncertík Koncertní sál v 18 hodin

17. 4.      Pedagogická rada 9.30 v HN

17. 4.      6. Hudební večer v 18 hodin Koncertní sál

18. 4.     Dechový seminář K. Brož na č. 3071 15 - 18 hodin

18. 4.     Třídní předehrávka p. uč. B. Holoubkové Koncertní sál v 17 hodin

18. 4.      Pěvecký večírek Varhanní sál v 17 hodin

18. 4.     DRUHÁ DVOJPREMIÉRA v DIOD 19.30 hodin Už zase ta kočka: V KUFRU

              Skandální surikatastrofická společnost: ZTRACENEC ZNOVU NALEZENÝ ANEB LESNÍ DÍTĚ

19. 4       Zkouška KOBB 18.30- 20.30 zkušebna

20. 4.      Zkouška 9-13 hodin na Slavnostní koncert v DKO (DPS 10.30)

23. 4.      Generálka v DKO na Slavnostní koncert 16 -19 hodin

24. 4.      Koncert pro ZŠ v DKO v 10 hodin

24. 4.      Slavnostní koncert v DKO v 18 hodin

25. 4.      UÚR Praha D. Fučíková

25. 4.     Vernisáž VO Kniha džunglí v 16 hodin koncertní sál

25. 4.     Kulturní počin roku v DIOD TO

               H. Zudová a D. Zahálková a Big band A. Veselý, M. Hamerník

25. 4.     Dechový večer Koncertní sál v 18 hodin

25.- 28.4. Ústřední kolo ve hře na klavír Praha ZUŠ Tausigova

26. 4.     Setkání ředitelů ZUŠ v Novém Městě na Moravě

26. 4.     Talentovky TO a HUPP

26. 4.     Třídní předehrávka p. uč. M. Charvátové Koncertní sál v 17 hodin

29. 4.     Třídní předehrávka p. uč. A. Veselý Koncertní sál v 18 hodin