Měsíční plán

Plán na listopad 2021

 

 

1. 11.               Koncert pro Petra Šanderu Gotická síň v 18 hodin

2. 11.               Stěhování varhan z Gotické síně v 10 hodin 

2. 11.               Umělecká rada 12.15 hodin v LDO

3. 11.               Klavírní koncertík v 18 hod. koncertní sál

10. 11.             Pedagogická rada 9.30 v učebně Hudební nauky

10. 11.             Klavírní koncert Veroniky Jaklové, Koncertní sál v 18 hodin

11. 11.             Zahájení vernisáže v OGV v 18. hodin

(zajistí D. Fučíková, A. Václavíková, B. Holoubková)

13. 11.             Zkouška TUTTI 9-12 hod.

14. 11.             Zkouška Symfonický orchestr 16-19 hod.

16. 11.             Stěhování hudebních nástrojů do DKO v 9 hodin

17. 11.             Orchestrální koncert ke Dni studenstva v DKO 18 hodin

                                    generálka        Tutti 10 – 12 hod.

                                                           Symfonický orchestr 14.30 – 16.30 hod.

18. 11.             Stěhování zpět z DKO

22. 11.             Porada ředitelů ve 14 hodin

22. 11.             Klavírní koncert posluchačů konzervatoře Brno, Koncertní sál v 18 hodin

24. 11.             D. Fučíková MAP II Magistrát 13 - 15 hodin

24. 11.             2. Hudební večer v 18 hodin

27. 11.             Zpěvy Adventní – Symfonický orchestr