Platby školného

ÚPLATA /ŠKOLNÉ/ ZA VZDĚLÁVÁNÍ
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Úplata za vzdělání (školné) se na základě údajů zaslaných přes email hradí bezhotovostním převodem (Jediná možnost hotovostní platby je možná v bance ČSOB na účet školy - jedná se pravděpodobně o zpoplatněnou transakci).

Úplatu není možné platit hotově v kanceláři školy.

ÚPLATA (ŠKOLNÉ) ZA VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

Měsíčně

v Kč

Pololetně

v Kč

Hudební obor: 1,0 lekce (individuální vyučování)

                         Skupina 2 – 4 žáků nebo 0,5 lekce

320,-

210,-

1.600,-

1.050,-

Výtvarný obor:

210,-

1.050,-

Taneční obor:

210,-

1.050,-

Literárně dramatický obor:

210,-

1.050,-

Pěvecké sbory:

80,-

400,-

Přípravné studium: Hudební – teoretické

                                Hudební - nástrojové

                                Výtvarné

                                Taneční

                                Literárně dramatické

210,-

320,-

210,-

210,-

210,-

1.050,-

1.600,-

1.050,-

1.050,-

1.050,-

Hudebně pohybová příprava (HUPP)

110,-

550,-