Umělecká rada

Umělecká rada ZUŠ Jihlava je složena z pedagogů vedoucích oddělení ZUŠ Jihlava a je poradním orgánem školy. Umělecká rada se schází každé první úterý v měsíci 12.15 v LDO.

Hana Zudová – předsedkyně (taneční obor)

Dana Slavíková – místopředsedkyně (dechové oddělení)

Hana Doležalová – klavírní oddělení

Martin Kolář – literárně – dramatický obor

Martina Charvátová –smyčcové oddělení

Dita Nováková – výtvarný obor

Karel Podškubka – kytarové oddělení

Pavel Salák - sbory