Umělecká rada

Umělecká rada ZUŠ Jihlava je složena z pedagogů vedoucích oddělení ZUŠ Jihlava a je poradním orgánem školy. Umělecká rada se schází každou první středu v měsíci.

Hana Zudová – předsedkyně (taneční obor)
Dana Slavíková – místopředsedkyně (dechové oddělení)
Hana Doležalová – klavírní oddělení
Martin Kolář – literárně – dramatický obor
Martina Charvátová –smyčcové oddělení
Dita Nováková – výtvarný obor
Karel Podškubka – kytarové oddělení

 

)