Nepřítomnost pedagogů

 

MgA. Tomáš Vejvoda    od 1. 11. 2021

MgA. Martin Kolář        od  12. 11. 2021

Mgr. Ivan Kremlička     od 15. 11. 2021

Mgr. Hana Doležalová  od 15. 11. 2021