Unie rodičů

„Unie rodičů je otevřená organizace a je zde vítán každý, kdo má zájem se spolupodílet na její činnosti“.

Unie rodičů při ZUŠ Jihlava je zapsaný spolek, který finančně a organizačně podporuje činnost ZUŠ Jihlava. Členy Unie rodičů jsou rodiče i prarodiče dětí, které ZUŠ Jihlava navštěvují. Mezi členy Unie rodičů patří také příznivci, kteří se zajímají o akce a dění v ZUŠ Jihlava. Do stanov Unie rodičů lze nahlédnou na webových stánkách ZUŠ Jihlava.

Činnost Unie rodičů:

  • Výběr příspěvků 200,-Kč na rodinu (bez ohledu na počet dětí z rodiny, které ZUŠ navštěvují). Způsob výběru je bezhotovostně na účet spolku (odlišný od účtu ZUŠ) 232571021/0300.
  • Zajištění a úhrada pronájmu koncertních sálů (DKO, Dělnický dům, Divadlo na Kopečku, Horácké divadlo, DIOD)
  • Spolufinancování: letní hudební školy – klavír, violoncello, dechové nástroje prázdninová soustředění – hudební obor (TUTTI, kytarový tábor), taneční obor přehlídky – taneční obor, literárně dramatický obor soutěžní vystoupení – hudební obor
  • Financování: dárky pro absolventy všech oborů, kostýmy – taneční obor, vybrané pomůcky pro výtvarný obor, vstupné na různé kulturní akce určené pro žáky ZUŠ.
  • Organizační zajištění různých beneficí
  • Spolupráce při organizaci koncertů ZUŠ včetně absolventských (předprodej vstupenek, zajištění šatny, předávání darů, propagace)
  • Zdroj příjmů Unie rodičů: příspěvky rodičů, sponzorské dary, využití dotačních programů Magistrátu města Jihlava

Zástupci Unie rodičů při ZUŠ Jihlava

Marek Nikiforov - předseda Unie rodičů

Iva Pakostová - členka výboru Unie rodičů

Radek Rychnovský - člen výboru Unie rodičů