Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je strategický dokument každé školy. Každá škola si vytváří vlastní ŠVP a naší snahou je vytvořit dokument, který je „šitý“ na míru potřeb a priorit naší školy.

Vycházíme z našeho motta: Umění je bytostnou součástí člověka – pojďme ho rozvíjet!, kdy chceme našemu žákovi poskytnout vzdělání v některém z našich vyučovaných oboru ( hudebním, literárně – dramatickém, tanečním, či výtvarném ), ale i v jejich propojování a koexistenci.

Důraz klademe napříč obory na skupinovou práci, kde je naším ideálem respekt k umění druhého, ale i k němu samotnému, a vedení a motivace k vlastnímu co nejlépe vykonanému uměleckému záměru. V ŠVP najdete povinnosti a možnosti každého zvoleného studijního zaměření (např. Hra na Klavír, Výtvarná výchova, Taneční výchova).

Níže je k dispozici ke stažení. K nahlédnutí ho najdete ve 2. patře před ředitelnou.

V případě jakéhokoli dotazu ohledně ŠVP se prosím obracejte na tento email: nosek@zus-jihlava.cz