Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je strategický dokument každé školy. Postupně nahrazuje osnovy, či učební plány. ŠVP (každá škola si vytváří vlastní ŠVP) je „šitý“ na míru potřeb a priorit naší školy.

Vycházíme z našeho motta: Umění je bytostnou součástí člověka – pojďme ho rozvíjet!, kdy chceme našemu žákovi poskytnout vzdělání v některém z našich vyučovaných oboru ( hudebním, literárně – dramatickém, tanečním, či výtvarném ), ale i v jejich propojování a koexistenci.

Důraz klademe napříč obory na skupinovou práci, kde je naším ideálem respekt k umění druhého, ale i k němu samotnému, a vedení a motivace k vlastnímu co nejlépe vykonanému uměleckému záměru. V ŠVP najdete povinnosti a možnosti každého zvoleného studijního zaměření (např. Hra na Klavír, Výtvarná výchova, Taneční výchova).

Níže je k dispozici ke stažení. K nahlédnutí ho najdete ve 2. patře před ředitelnou.

V případě jakéhokoli dotazu ohledně ŠVP se prosím obracejte na tento email: nosek@zus-jihlava.cz